Post: : Admin        Oakland là thành phố lớn thứ 8 tại tiểu bang California, được thành lập vào năm 1852. Ở công viên Henry J. Kaiser Memorial, ngay trung tâm thành phố, tượng đài “Remember Them: Champions for Humanity” vinh danh những người tranh đấu cho dân quyền và nhân bản trên thế giới đã được Chính quyền thành phố tổ chức khánh thành trọng thể vào ngày 06/9/2011.

        Tượng đài có diện tích khoảng 100m2 với chi phí 8 triệu Mỹ kim, đặt tượng 25 nhân vật nổi tiếng còn sống và đã qua đời, đấu tranh cho nhân quyền trên thế giới: Martin Luther King Jr. (Hoa Kỳ); Franklin Delano Roosevelt (Hoa Kỳ); Maya Angelou (Hoa Kỳ); Cesar Chavez (Hoa Kỳ); Mahatma Gandhi (Ấn Độ); Frederick Douglass (Hoa Kỳ); Rosa Parks (Hoa Kỳ); Elie Wiesel (Hoa Kỳ); Oskar Schindler (Đức Quốc)… và Thiền sư Thích Nhất Hạnh (Việt Nam).

        Tượng đài cao 6,40m; rộng 15,85m do nghệ sĩ Mario Chiodo thực hiện.
        Thiền sư Thích Nhất Hạnh sinh năm 1926 tại Thừa Thiên Huế. Ngài xuất gia tại chùa Từ Hiếu lúc 16 tuổi. Thiền sư vừa là giảng sư, nhà thơ, nhà văn, nhà khảo cứu, nhà hoạt động xã hội, và người vận động cho hòa bình. Thiền sư lập ra dòng tu Tiếp Hiện, đồng thời thành lập nhiều Tu viện khắp thế giới. Ngài đã viết hơn 100 cuốn sách, trong đó hơn 40 cuốn bằng tiếng Anh. Ngài đã được nhận giải Hòa Bình Thế Giới (Pacem in Terri) ngày 31 tháng 10 năm 2015. Lá thư của Đạo tràng Mai Thôn ngày 26/10/2018 cho biết trong tác phẩm “Thế giới Phật giáo” do nhà xuất bản Routledge Worlds ấn hành đã chọn 13 vị Thầy góp phần vào việc hình thành và phát triển Phật giáo trong suốt quá trình 2.500 năm, Thiền sư được xếp thứ 10, Hòa thượng Ấn Thuận thứ 11, Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 12.

Thật vinh dự cho Phật giáo Việt Nam!
ST