• Huế: Bản tin Đại giới đàn Giác Phong (Số 02)

    Huế: Bản tin Đại giới đàn Giác Phong (Số 02)
    Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, Ban Kiến đàn Đại giới đàn Giác Phong sẽ cho xuất bản 3 Bản tin Đại Giới đàn Giác Phong để quảng bá và lưu giữ những hoạt động Phật sự Đại giới đàn Giác Phong tại Thừa Thiên Huế. 
  • Huế: Đại giới đàn Giác Phong tấn đàn Tỳ kheo & Tỳ kheo Ni

    Huế: Đại giới đàn Giác Phong tấn đàn Tỳ kheo & Tỳ kheo Ni
    Vào lúc 5 giờ 30 ngày 02.3 năm Bính Thân (08.4.2016), tại Giới trường Tổ đình Báo Quốc, Đại giới đàn Giác Phong trong không khí trang nghiêm thanh tịnh, 89 Giới tử cầu thọ Tỳ kheo giới được sự hướng dẫn của nhị vị Dẫn thỉnh sư đê đầu dảnh lễ cung thỉnh chư tôn Hội đồng Thập sư đăng lâm Giới đài truy...