Post: : Admin    Ngày 15/082017, Chư Tôn Đức Chùa Phước Viên, (Khu Phố 5 - P. Tân Hiệp - Tp. Biên Hòa - Đồng Nai) đã phối hợp với chính quyền địa phương bàn giao "CĂN NHÀ TÌNH THƯƠNG" cho diện gia đình khó khăn tại Phường Long Bình - TP. Biên Hòa - Đồng Nai.

Một số hình ảnh ghi nhận lại:Nguyên Thiên