Post: : Admin
"CÔNG CHA vô lượng vô biên, dẫn bước con đi, sáng ngời Bi - Trí - Dũng

NGHĨA MẸ vô bến vô bờ, đưa lối con về, tỏ rạng Chánh - Tâm- Nhân"


Gửi niềm tri ân lên đấng sinh thành trong mùa Vu Lan Báo Hiếu 2017, phát triển ý tưởng cũng như muốn mang đến một sắc màu mới cho mùa Hiếu Hạnh năm nay - BBT kính gửi tới một số mẫu thiết kế để Quý Chư Tôn Đức, Quý Phật tử tham khảo cho Đại Lễ cần thiết trí ở Chùa - Thiền - Viện - Đạo tràng... Góp phần thể hiện những tấm lòng của người con, người cháu đối với các bậc sinh thành, tô thêm nét đẹp vốn có của người con Phật cho mùa Báo Hiếu năm nay.


"VU LAN ghi lòng ơn sanh dưỡng

BÁO HIẾU tạc dạ nghĩa cù lao...."


Mẫu Panner ngang treo ở Chùa - Thiền - Viện - Đạo tràng


Mẫu Panner ngang treo ở Chùa - Thiền - Viện - Đạo tràng


Mẫu Panner ngang treo ở Chùa - Thiền - Viện - Đạo tràng


Mẫu Panner dọc treo ở Chùa - Thiền - Viện - Đạo tràng


Mẫu Panner dọc treo ở Chùa - Thiền - Viện - Đạo tràng


Mẫu Panner dọc treo ở Chùa - Thiền - Viện - Đạo tràng


Mẫu Panner dọc treo ở Chùa - Thiền - Viện - Đạo tràng


Mẫu Demo đơn giản Sân Khấu thiết trí Chùa - Thiền - Viện - Đạo tràng


Quảng Trường - Tel: 0944 77 64 65