Post: : Admin
Những hình ảnh của Người lúc còn sanh tiền...Thật giản dị & bao dung! Tuy hôm nay, dáng Thầy đã khuất bóng nhưng âm ba vẫn còn vang xa, Chúng con nhớ Thầy khôn xiết, chúng con vẫn chưa thể tin là người không còn hiện tiền nơi đây...!