Post: : AdminPhương danh Quý Phật Tử - Quý Nhà Hảo Tâm & Mạnh Thường Quân đã ủng hộ cho chương trình:

“ CỨU TRỢ ĐỒNG BÀO LŨ LỤT MIỀN TRUNG”

Quý Thầy Tổ đình Phước Viên tổ chức tại Phú Yên vào ngày mồng 10 tháng 10 năm Đinh Dậu (nhằm ngày 27/ 11/ 2017) .


=========================================

1. PT. Nguyễn Tiến Khương (Tân Biên) ...11.000.000đ
2. PT. Hoàng Văn Dung (Tam Hiệp) ...........5.500.000đ
3. PT. Phạm Thị Ngọc (Trảng Dài) ..............2.000.000đ
4. PT. Nguyễn Thị Hiền (Tân Biên) .............1.100.000đ
5. PT. Nguyễn Thị Thuận (Tân Hiệp) ..........1.000.000đ

6. PT. Hoàng Phúc Bảo (An Bình) .................100.000đ

Xin tán dương công đức Quý Phật Tử - Quý Nhà Hảo Tâm & Quý Mạnh Thường Quân. Kính chúc quý vị vô lượng an lạc, luôn sống trong sự nhiếp thọ của mười phương chư Phật.
Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát...!
+ Mọi đóng góp cho chương trình thiện nguyện ý nghĩa này vui lòng liên hệ tại Phòng khách của Tổ đình Phước Viên hoặc : 0967190172 (Thầy Nhuận Nhẫn).
+ Hoặc theo Số Tài khoản: 0108784335 – Chủ tài khoản: Nguyễn Văn Anh (Thầy Quảng Duy)
Ngân Hàng Đông Á - Chi Nhánh Đồng Khởi
Danh sách ủng hộ và hình ảnh của chuyến đi sẽ được đăng tải tại
+ Website: chuaphuocvien.net
***Lưu ý: Quý vị nào sắp xếp được thời gian cho chuyến đi, xin liên hệ với Tổ đình trước ngày mồng 08 tháng 10 năm Đinh Dậu (25/11/2017) để sắp đặt phương tiện đi lại.