Post: : Admin

Yêu cầu của người bạn đời bỏ tôn giáo của mình đi rồi mới cưới là hoàn toàn vô lý, mình mà bỏ đạo của mình đi để theo đạo đó là tội với Tam Bảo. Buổi vấn đáp Phật Pháp Khoá tu mùa hè 2014 - Chùa Phước Viên - Tân Hiệp - Biên Hoà - Đồng Nai do ĐĐ Thích Quảng Tánh giảng
ĐĐ Thích Quảng Tánh