Post: : Admin        Sau ngày Khai mạc thì ngày hôm sau 29 tháng 06 năm 2017(06/06/ Đinh Dậu), buổi giảng đầu tiên do Thượng tọa Thích Nguyên Hiền thuyết giảng về đề tài: "Truyền thống người con Việt". 

        Buổi giảng giúp cho các em Khóa sinh hiểu rõ thế nào là truyền thống của người Phật tử, tu tập và hành trì theo lời Phật dạy; truyền thống của người con dân Việt trong việc giữ gìn ngọn rau tấc đất, bảo vệ bờ cõi…. 

        Từ bài giảng, tất cả các em đều nhận ra được vai trò của chính bản thân mình trong việc giữ gìn truyền thống cao quý của người con Việt Nam, biết tôn trọng và tiếp nối sự nghiệp của tiền nhân, phát huy quang đại cho thế hệ mai hậu.

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận lại:
BBT