Post: : Admin

Đây là một lễ hội Phật giáo được tổ chức bởi các phật tử ở nhiều quốc gia khác nhau vào tháng 3 âm lịch để kỷ niệm 4 điều tốt đẹp xuất hiện trong lịch sử Phật giáo họ cách đây 2500 năm. 
Video: Buddhism Today Magha Puja Day

Những lý do chính tại sao lễ hội này được tổ chức,  gồm có:

-  Xoay quanh 1,250 vị tỳ kheo nhận ra tâm thanh tịnh mà không có bất kỳ hoạch định nào trước

-  1250 vị tỳ kheo được giác ngộ

- Bản thân mỗi người họ đều được thọ giáo từ Đức Phật

- Tất cả những việc này đều xảy ra vào ngày trăng tròn, những ngày đầu của tháng 3, cũng là tháng Magha

Trong một vài trường hợp,  ngày Maha Puja cũng được nói đến như ngày tứ hội ( ngày hội của 4 sự kiện mầu nhiệm), bởi vì bốn điều ấy cùng xảy ra. Thời gian đầu những cuộc hội họp mang tính quy mô của các phật tử được diễn ra chỉ vài tháng sau khi Đức Phật giác ngộ. Lần thứ 2 diễn ra sau đó 45 năm, tức là chỉ 3 tháng sau khi Phật nhập diệt. Ngày Magha Puja gần đây,  diễn ra trong thời gian Đức Phật gọi vị đệ tử thân cận và hiểu Ngài là Ananda, nói rằng,  Ngài sẽ diệt độ sau 3 tháng nữa. Vì vậy,  lễ hội được diễn ra để tưởng nhớ những lời dạy quan trọng của Đức Phật. Các phật tử tụ họp lại tại một ngôi chùa, nơi đó họ vui đùa, chia sẻ cho nhau những bông hoa, trầm hương và một ít nến . Họ tổ chức ngày này bằng cách thắp sáng những ngọn nến và đi vòng tròn 3 lần quanh chánh điện với lòng tôn kính 3 ngôi bảo: Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo.

Những người sống xa chùa, họ cũng kỷ niệm ngày lễ bằng cách trang trí ngôi nhà của họ thật đẹp để chuẩn bị cho ngày lễ. Họ cũng phát nguyện giữ gìn 5 giới, không lấy của không cho, không uống rượu,  không nói dối, không tà dâm và không sát sanh. Ngày Magha Puja  là ngày các Phật tử chủ trương suy ngẫm về Tầm bảo, cũng như vai trò của những người Phật tử trong đạo Phật. Họ suy tư về Phật bảo như để nhắc nhở họ về sự chứng đắc giác ngộ của Phật; Tăng bảo đại điện cho hội chúng đệ tử Phật và Pháp bảo biểu trưng cho những lời dạy của Đức Phật.


Diệu Anh (Dịch từ Buddhism Today)