Post: : AdminNam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính thưa quý Phật tử.

Chùa Phước Viên được trùng kiến từ năm 1985 đến nay đã hơn 30 năm. Hiện tại, mái ngói, phù điêu long phụng… của mái Chánh điện và cổng Tam quan đã xuống cấp trầm trọng, đã nhiều lần đột nhiên rơi xuống. Sợ nguy hiểm đến bà con Phật tử đến chùa tu tập lễ bái, nên hiện nay chùa đã cho khởi công tu bổ lại.

Song song đó, chùa cũng cho xây dựng lại bức tường trước cổng Tam quan và bức tường ngoài Nghĩa trang Gia Viên vì cũng đã quá cũ mục.

Nghĩa trang Gia Viên được chia làm 2 phần, một nửa là của Phật giáo thuộc chùa Phước Viên quản lý và một nửa là của Công giáo do Giáo xứ Gia Viên quản lý. Bây giờ, phần tường bên Giáo xứ Gia Viên đã xây dựng xong, phần tường bên phía chùa chúng ta quản lý vẫn còn nguyên sơ. Nhân tiện việc sửa lại mái chùa…, đồng thời hướng đến tết Nguyên Đán Kỷ Hợi – 2019 được quang đãng đẹp đẽ, chùa Phước Viên cũng xây lại bức tường ở Nghĩa trang Gia Viên.

Như vậy, các hạng mục chùa chúng ta tu sửa và xây dựng gồm:


  • Làm lại các hạng mục phù điêu trên mái chùa và cổng Tam quan.
  • Lợp ngói mái Chánh điện và cổng Tam quan.
  • Xây lại tường bao phía mặt tiền chùa.
  • Xây lại tường ở Nghĩa trang Gia Viên, phần của Phật giáo.


Rất mong quý Phật tử gần xa phát tâm hỷ cúng để việc tu sửa lại những hạng mục nêu trên được sớm thành tựu viên mãn.

Cầu nguyện Tam bảo thường trụ trong Mười phương luôn thường bảo hộ, chở che quý vị và thân quyến ngày đêm sáu thời đều được an lành, phước báo tăng tưởng, vạn sự như nguyện.

Mọi thắc mắc xin liên hệ với thầy Quảng Pháp: 0902.937.071

Phật tử cúng dường xây dựng, xin trực tiếp gửi đến Ban Tiếp Lễ tại chùa.

Hoặc chuyển đến số Tk: 0108784335 - Nguyễn Văn Anh - Ngân hàng Đông Á - Chi nhánh Biên Hòa.

Nam mô Công Đức Lâm Bồ tát Ma ha tát.

--------------------------------------------------

Một số hình ảnh trong quá trình trùng tu:BBT