Post: : Admin

Quay về nương tựa mang tính căn bản giúp cho mình trưởng thành, ngày càng tốt đẹp lên, phước đức trí tuệ hơn chỉ có Tam bảo là nơi quay về nương tựa quý nhất. Bài pháp Lợi ích của việc Quy y Tam bảo do ĐĐ Thích Quảng Tánh chia sẻ.

ĐĐ Thích Quảng Tánh