Post: : Admin

Ngày 06 tháng 04 năm 2016 (29/02 năm Bính Thân) tại tổ đình Báo Quốc, phường Phường Đúc, thành phố Huế đã trang trọng diễn ra lễ khai mạc Đại giới đàn Giác Phong do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh TT. Huế phát nguyện tổ chức.Quang lâm chứng minh, tham dự buổi lễ có Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quang – Chứng minh Giới đàn; HT. Thích Đức Nghiệp – Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN; HT. Thích Đức Phương – Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh TT. Huế, Đường đầu Hòa thượng Đại giới đàn Giác Phong; HT. Thích Thiện Pháp – Phó Chủ tịch TT HĐTS GHPGVN; chư tôn Giáo phẩm HĐCM, HĐTS GHPGVN và chư Giới sư; Ban Kiến đàn; chư tôn đức Tăng Ni hộ giới, toàn thể giới tử xuất gia, tại gia và đông đảo quý Đạo hữu Phật tử các giới.

Trước khi diễn ra lễ khai mạc tại Tổ đình Báo Quốc, chư tôn đức Ban Nghi lễ Đại giới đàn Giác Phong đã thành tâm dâng lời tác bạch và cung nghinh chư tôn giáo phẩm Chứng minh từ Tổ đình Từ Đàm đến Tổ đình Báo Quốc. Trên những đoạn đường ngang qua, quý giới tử xuất gia và tại gia thành tâm cung kính đảnh lễ trang nghiêm hai hàng.


Tối cùng ngày tại Bảo điện Tổ đình Báo Quốc và Ni viện Diệu Đức; toàn thể giới tử xuất gia đã thành tâm cử hành khóa lễ sám hối tam nghiệp (ý, ngữ, thân) để được thanh tịnh, gội sạch thân tâm trước khi thọ lãnh Giới pháp.
Trước khi muốn đăng đàn lãnh thọ giới pháp, các giới tử phải chí thành sám hối ba nghiệp cho thanh tịnh, như chiếc bình dơ muốn đựng thức uống thì phải súc rửa cho thật sạch. Toàn thể giới tử một lòng thành kính hướng lên ngôi Tam Bảo cao quý, năm vóc (đầu, hai cánh tay, hai đầu gối) lạy sát đất, đảnh lễ Tam bảo, sám hối tam nghiệp, chuẩn bị cho buổi lễ tấn đàn sắp diễn ra.

Tại giới trường Tổ đình Báo Quốc


HT. Thích Khế Chơn đọc diễn từ khai mạc

Mở đầu buổi lễ, HT. Thích Khế Chơn - UVTT HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế, Chánh Chủ đàn Đại giới đàn Giác Phong đã đọc diễn từ khai mạc nhấn mạnh rằng Đại giới đàn Giác Phong được kiến lập hôm nay nhằm cung kính phụng tuân lời di giáo của đức Thế tôn, lịch đại Tổ sư, kỳ túc Trưởng lão đời đời lấy sự truyền thừa giới pháp làm Phật sự chính yếu, thực thi sứ mạng thiêng liêng truyền trao chánh pháp, mãi mãi thắp sáng đèn thiền, nối dòng Phật tổ. Ban Kiến đàn Đại giới đàn Giác Phong đã tuyển chọn và sẽ truyền trao giới pháp của Như Lai cho 89 giới tử thọ Tỳ kheo Bồ tát, 47 giới từ thọ Tỳ kheo Ni Bồ tát, 2 giới tử Tỳ kheo thọ Bồ tát, 132 giới tử Sa di, 01 giới tử thọ Sa di Bồ tát, 96 giới tử thọ Thức xoa ma na, 96 giới tử thọ Sa di Ni, 117 giới tử thọ Bồ tát tại gia, 358 giới tử thọ Thập thiện, gồm có các giới tử xuất gia, tại gia trong và ngoài tỉnh Thừa Thiên Huế đang một lòng cầu thọ giới pháp của Như Lai.

HT. Thích Đức Nghiệp ban đạo từ

Ban đạo từ tại buổi lễ, HT. Thích Đức Nghiệp đã tóm lược về những giới luật của đức Phật sau khi Ngài thành đạo. Đồng thời Hòa thượng cũng đã nhắc nhớ đến quý giới tử rằng, để việc lãnh thọ giới pháp Như Lai đúng như pháp, giới thể đắc thành thì suốt thời gian khép mình trong giới trường trang nghiêm, các giới tử phải giữ cho ba nghiệp thân khẩu ý thanh tịnh để được Hội đồng Thập sư, chư Hòa thượng giới sư trao truyền giới pháp.

HT. Thích Huệ Phước, HT. Thích Giác Đạo khai chung bản

Đại giới đàn được phước duyên mang Tôn hiệu Giác Phong – vị Tổ sư khai sơn Tổ đình Báo Quốc tại Hàm Long Sơn – Huế. Vì hạnh nguyện độ sanh, Ngài đã trác tích đến kinh đô Thuận Hóa để hoằng truyền chánh pháp, ban đầu dựng thảo am Báo Quốc, kiến tạo thiền phong khoảng trước năm 1680 để có nơi tiếp chúng độ nhơn. Ngài từng đem hết sở chứng chỉ bày yếu chỉ thiền tông khi Tổ sư Liễu Quán đến tham học với Ngài trong suốt 11 năm.
Đại Giới đàn hôm nay được mang tôn hiệu Giác Phong của Ngài để thành kính tưởng niệm ân đức Giáo hóa của đức Tổ, và cho toàn thể Giới tử được khắc ghi và đảnh lễ hồng danh, mong được học đòi đạo hạnh thanh khiết, đức độ cao vời, trí tuệ thâm uyên, thiền phong còn mãi của Ngài.

Tiếp đến, Ban Kiến đàn đã đảnh lễ Hòa thượng đường đầu và chư Giới sư trong Hội đồng Thập sư. Ban Công văn đã cung an chức sự của Đại giới đàn Giác Phong. Buổi lễ kết thúc bằng nghi thức Kiết giới trường, Khai chung bản, và khai kinh bạch Phật.


Quảng Hải - Như Luân