Post: : Admin

Vào lúc 5 giờ 30 ngày 02.3 năm Bính Thân (08.4.2016), tại Giới trường Tổ đình Báo Quốc, Đại giới đàn Giác Phong trong không khí trang nghiêm thanh tịnh, 89 Giới tử cầu thọ Tỳ kheo giới được sự hướng dẫn của nhị vị Dẫn thỉnh sư đê đầu dảnh lễ cung thỉnh chư tôn Hội đồng Thập sư đăng lâm Giới đài truyền thọ Giới pháp.
Bài liên quan:

>>Huế: Khai mạc Đại giới đàn Giác Phong

>>Huế: Khai đạo giới tử, Tấn đàn Sa di giới

>>Huế: Khai đạo giới tử thọ Tỷ kheo, Bồ tát, Thập thiện giớiSau phần niêm hương bạch Phật, tác pháp Yết ma tại Giới trường, Chư tôn đức tuần tự cử hành nghi thức y như pháp, như luật Phật chế định truyền thọ đại giới cụ túc cho các Giới tử. Sau khi các giới tử đã được tác pháp Yết ma và truyền giới xong  là nghi thức xả Mạn y và truyền Tam y, bình bát, đãy lọc nước, toạ cụ, là những báu vật của người xuất gia mang theo suốt cuộc đời mình. Nhìn những mảnh y ruộng phước được các giới tử trân trọng khoác lên mình trong niềm hân hoan đầy hỷ lạc khi vừa lãnh thọ giới pháp thật ý nghĩa và xúc động. Từ đây, giới thể đã châu viên, các giới tử đã thật sự dự vào hàng “Thích tử Như Lai, nối dòng dõi Thánh”, bắt đầu bước vào con đường dấn thân phụng sự, thừa hành mạng mạch Như Lai, “thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ”.


Tấn đàn Tỳ-kheo-ni


Sáng cùng ngày tại giới trường Ni viện Diệu Đức lễ tấn đàn Tỳ kheo Ni cũng đã được tiến hành. Sau khi Hội đồng Thập Sư niêm hương bạch Phật, chư vị Dẫn thỉnh Sư đã hướng dẫn các Giới tử tác bạch cầu thỉnh Giới sư truyền thọ đại giới. Giới trường đã trang nghiêm, nội bất xuất ngoại bất nhập, chư Giới tử một dạ chí thành cần cầu giới pháp, chư Giới sư như pháp như luật để tấn đàn truyền cụ túc giới, đàn gồm 3 giới tử lần lượt được  nhị vị  giáo thọ A xà lê chất vấn xong, các giới tử đối trước Hội đồng thập sư Ni đảnh lễ cầu thọ đại giới ,47 vị Thức xoa ma na lần lượt được tấn đàn.


Trong thời khắc thọ lãnh giới pháp thiêng liêng trọng đại này dưới ánh hào quang của mười phương Tam bảo thùy từ chứng minh gia hộ, gương mặt các giới tử như bừng sáng hân hoan. Giờ phút này các vị đã chính thức dự vào hàng Thích nữ.

Nhận lãnh y bát là những vật quý báu của mỗi người xuất gia đầu Phật

Sau khi tấn đàn tại Giới trường, Hội đồng Thập sư Ni đã hướng dẫn các Giới tử vân tập về Giới trường Báo Quốc để đảnh lễ Hội đồng Thập sư Tăng.


Hoàng Quân - Nam Giao