Post: : Admin        Đêm ngày 14/9 Đinh Dậu, HT. Thích Thanh Đàm cùng Tăng chúng và Phật tử Chùa Phước Viên (P. Tân Hiệp - Tp. Biên Hòa - T. Đồng Nai) tổ chức tụng kinh Di Giáo và Thắp nến tri ân Tổ sư tại Bảo tháp cố HT. Thích Thiện Minh trong không khí trang nghiêm và thành kính.
        HT.Thích Thiện Minh, thế danh Ðỗ Xuân Hàng, pháp danh Tâm Thị tự Thiện Minh, hiệu Trí Nghiễm nối dòng pháp Thiền lâm tế, pháp phái Liễu Quán đời thứ 9, Ngài sinh ngày 21-4-1922 (Nhâm Tuất) tại Làng Bích Khê, Triệu Phong, Quảng Trị, xuất gia năm 1933, đảnh lễ Ðại lão HT. Thích Giác Nhiên trụ trì Tổ đình Thiền Tôn (Huế) làm bổn sư thế độ; Tham học Phật pháp tại An Nam Phật học đường; Thọ giới cụ túc tại giới đàn Hộ Quốc, chùa Báo Quốc - Huế năm 1949.

        Hòa thượng là bậc danh tăng uyên thâm Phật học, bác lãm thế học, giỏi tổ chức lãnh đạo. Khi ở vào hàng giáo phẩm cao cấp, Ngài đã từng làm hội trưởng Hội Phật học trung phần, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Thanh Niên, Phó viện trưởng viện Hóa Đạo, Quyền viện trưởng Viện Hóa Đạo và Cố vấn Ban chỉ đạo Viện Hóa Đạo cho đến ngày viên tịch.
        Hòa thượng đã xã báo thân vào ngày 17/09/Mậu Ngọ (nhằm ngày 18/10/1978), trụ thế 57 năm, hạ lạp: 36 năm. Nhục thân an táng tại Hàm Tân, Thuận Hải (cũ), nay là tỉnh Bình Thuận. Đến năm 1989, Môn đồ pháp quyến thỉnh xá lợi ngài về an trí trong khuôn viên Tổ Đình Thuyền Tôn (Huế).

Một số hình ảnh của buổi lễ:BBT