Post: : Admin
Ngọn nến bừng lên đêm tưởng niệm
Tỏ mặt người ngấn lệ ướt mi
Bao cõi lòng liêu xiêu lạnh vắng
Hiu hắt buồn mai đưa tiễn Thầy đi

        Giây phút ấy làm sao chúng con quên được, giây phút sau cùng chúng con được ngồi bên nhục thể của Thầy. Bao nhiêu hoài cảm về Thầy cứ tuôn theo dòng lệ. Dẫu biết Vô thường là thế, nhưng làm sao tránh khỏi nỗi ngậm ngùi...