Post: : Admin        Một lần nữa những bước chân thiện nguyện, bàn tay nắm chặt bàn tay “Chia sẻ yêu thương” của Chư Tôn Đức và Phật tử Chùa Phước Viên đã về tại vùng đất Tánh Linh – Bình Thuận chia sẻ và gắn kết với những mảnh đời kém may mắn, gia đình neo đơn và những mảnh đời bất hạnh.

Nhiều hình ảnh xúc động vẫn còn đọng lại trong lòng của tất cả phái đoàn. Những chương trình từ thiện do Chùa Phước Viên tổ chức thường xuyên đã trở thành một trong những hoạt động ý nghĩa chia sẻ được phần nào cho những hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh trong cuộc sống

Những hình ảnh ghi nhận lại:


        


BBT