Post: : Admin
CHÙA PHƯỚC VIÊN

TÂN HIỆP – BIÊN HÒA – ĐỒNG NAI

-------------------------------------

THÔNG BÁO
CHƯƠNG TRÌNH LỄ TẾT VÀ CẦU AN ĐẦU NĂM ĐINH DẬU – 2017

-         Ngày 26/ 12/ Bính Thân (23/ 01/ 2017)

07h30:                  Phật tử tập trung

09h00:                  Lễ cúng Ngọ - Truy tiến chư Hương linh

16h00:                  Cúng thí Cô hồn – Hoàn mãn

-         Ngày 30/ 12/ Bính Thân (27/ 01/ 2017)

16h00:                  Lễ Sám hối cuối năm

23h 30:                 Lễ đón Giao thừa

01h00:                  Phát lộc đầu năm

-         Ngày 01/ 01/ Đinh Dậu (28/ 01/ 2017)

07h00:                  Lễ Cầu an – Chúc tết Hoà thượng Viện chủ

07h00:                  Phát lộc đầu Xuân – Dâng hương cầu nguyện

-         Ngày 02 – 03/ 01/ Đinh Dậu (29 – 30/ 01/ 2017)

07h00 – 21h00:    Dâng hương cầu nguyện

-         Ngày 04/ 01/ Đinh Dậu (31/ 01/ 2017)

10h00:                  Huý kỵ Hoà thượng thượng Trí hạ Châu

-         Ngày 05 – 07/ 01/ Đinh Dậu (01 – 03/ 02/ 2017)

07h00 – 21h00:    Dâng hương cầu nguyện

-         Ngày 08/ 01/ Đinh Dậu (04/ 02/ 2017)

04h00:                  Khai kinh Dược Sư (chư Tăng)

08h00:                  Ghi và tuyên Sớ cầu an

19h00:                  Khai Đàn Dược Sư (chư Tăng và Phật tử)

-         Ngày 09/ 01/ Đinh Dậu (05/ 02/ 2017)

16h30 – 20h30:    Buffet chay gây quỹ Từ thiện

-         Ngày 10 – 13/ 01/ Đinh Dậu (06/ 02 – 09/ 02/ 2017)

08h00 – 19h00:    Ghi và tuyên Sớ cầu an

19h00:                  Trì tụng kinh Dược Sư

-         Ngày 14/ 01/ Đinh Dậu (10/ 02/ 2017)

08h00 – 16h00:    Ghi và tuyên Sớ cầu an

19h00:                  Trì chú Dược Sư – Hoa đăng cầu nguyện

-         Ngày 15/ 01/ Đinh Dậu (11/ 02/ 2017)

7h00:                    Phật tử tập trung

08h00:                  Thính pháp

09h30:                  Cúng Ngọ - Cầu an - Phóng sanh

11h00:                  Thọ Trai

16h00:                  Cúng thí thực Cô hồn và hoàn mãn


-         Ngày 23/ 01/ Đinh Dậu (19/ 02/ 2017)

5h00 – 21h00:  Hành hương cầu an đầu năm


-         Chủ nhật, ngày 08/ 02/ Đinh Dậu (05/ 03/ 2017)

Các lớp Giáo lý Chiều và Tối bắt đầu học lại


                                                      Tân Hiệp, ngày 11 tháng 01 năm 2017

         Trụ trì Chùa Phước ViênĐĐ. Thích Quảng Duy