Post: : Admin

Video clip Cảnh quang chùa Phước Viên. Chùa Phước Viên tọa lạc tại khu phố 5, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Nơi đây, tiếng chuông xóm đạo của khu Gia Viên và vùng Hố Nai lân cận vang rền mỗi khi làm lễ, càng làm cho tiếng chuông chùa hiện hữu một cách ý nghĩa trong việc hướng đạo cho đồng bào phật tử địa phương.