• Một số hư từ trong chữ Hán

    Một số hư từ trong chữ Hán
    Chữ Hán là một loại ngôn ngữ cổ, là loại chữ tượng hình, vì thế những người mới học Hán ngữ rất băn khuăn khi gặp những chữ nhiều nét chằng chịt, rối rắm, bởi vậy cần phải viết nét nào trước, nét nào sau cho đúng quy cách, đây là điều rất khó cho những người mới học nhưng về vấn đề ngữ pháp lạ...
  • Tư tưởng

    Tư tưởng
    Sử dụng tư tưởng như một đề mục chánh niệm là một điều quan trọng. Nếu chúng ta không ý thức được tư tưởng của mình khi chúng vừa mới khởi lên, ta sẽ khó có thể nào hiểu được lý Vô ngã và thấy được rằng sự suy nghĩ không phải thật là mình.