16-12-2017 | Admin


Một số hình ảnh Bách Nhật Cố Hòa Thượng Viện Chủ Tổ Đình Phước Viên:


BBT